23/2/11

Έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο: Ο άνεμος Σιμούν θα σαρώσει και την χώρα μας!

Ο Simοοn (Σιμούν) είναι θυελώδης, θερμός και ξερός άνεμος που μεταφέρει σύννεφα σκόνης. Πνέει στις ερήμους της Αφρικής και της Ασίας. Ο προάγγελός του είναι ένα μαύρο πυκνό σύννεφο σκόνης  στον ορίζοντα, που πλησιάζει με ταχύτητα. Πολλές φορές ο άνεμος αυτός εισβάλλει και στα νοτιοανατολικά τμήματα της Μεσογείου...


Δεν υπάρχουν σχόλια: